Boeren aan het woord: Nood aan een echte toekomst voor landbouw en voedsel

Een andere landbouw, hoe kan die er uit zien?  Wervel ging samen met Boerenforum in gesprek met verschillende boeren. Biologische en gangbare, akkerbouwers en rundveehouders. Alle boeren hebben hun eigen visie over een ander landbouwbeleid. Tochzijn het erover eens over één iets: zo kan het niet verder! Zet landbouwers in de kijker In 2020 wordt het Europese Gemeenschappelijk landbouwbeleid vernieuwd. Een belangerijke verandering is dat de Lidstaten meer de vrijheid en de verantwoordelijkheid krijgen om eigen accenten te leggen. Daarom wilt Wervel dat de toekomstige Vlaamse regering luistert naar de stem van de landbouwers. De stem van de bier is...

Read more...

Op appeljacht, ontdek samen met je (klein)kinderen het verhaal van fruit

Help, er zijn geen appels meer!? Het zou een bijzondere woensdagmiddag zijn, want Elena zou samen met haar papa een appelcake maken voor haar verjaardag. Maar in de winkel stoten Elena en haar papa op een groot probleem: er zijn geen appels te vinden. Wat nu?  In het voorleesavontuur ‘ Op appeljacht’ kan je samen met jouw (klein)kind op speurtocht gaan naar de bron van de appel. Waarom zijn er appels van Australië te koop als je er ook lokaal te vinden zijn?   Het avontuur gaat verder door op een online platform, echt leuk!  Op appeljacht is een ideaal Sinterklaas-...

Read more...

Rik Delhaeye

“Het is onverantwoord om geen aandacht te besteden aan de biodiversiteit” Op de heuvelflank van de Vidaigneberg in Westouter (Heuvelland) ligt de boerderij die Rik Delhaye sinds 1987 uitgebouwd heeft. Hij houdt zo’n 150 vleeskoeien van het West-Vlaamse rode rund op 50 hectare en ook nog in 30 hectare natuurgebied. Vee in rotatie Ik leg me toe op het terugkruisen naar het oorspronkelijke dubbeldoeltype, met een fokstrategie zoals die van de veearts Frederik Bakels in Duitsland, en ook de Nederlandse boer Dirk Endendijk met zijn Fries-Hollandse ras. Daarnaast heb ik een aantal rustieke rassen schapen en varkens die ik zo...

Read more...

Nadelen agro-forestry

Ecologisch Negatieve ecologische interacties Zoals bij de voordelen al aangehaald, is efficiëntie eigenlijk cruciaal in agroforestry. Toch wordt competitie voor zowel boven- als ondergrondse hulpbronnen vaak beschouwd als belangrijkste obstakel om bomen en gewassen te mengen. Deze nadelen kan je voor een deel beperken door juiste keuzes in het ontwerp van het systeem. Competitie voor licht Vooral in noordelijker gelegen landen wordt licht vaak als belangrijkste probleem gezien. Maar de hoeveelheid licht hangt niet alleen af van de breedtegraad (en bewolking), maar ook van de architectuur van de boom, het moment waarop die in blad komt, en de hoeveelheid licht...

Read more...

Veelbelovende tussenteelten

Een agroforestrysysteem bestaat per definitie uit minstens twee lagen. Dit om optimaal van het aanwezige licht, water en nutriënten gebruik te kunnen maken. In de tropen, waar zonneschijn meer overvloedig aanwezig is, zal men zonder probleem nog meer étages kunnen inbouwen. Maar bij ons in de gematigde streken zijn er grenzen: het beschikbare licht is beperkt. De maximale benutting van het beschikbare licht kan op verschillende manieren bereikt worden: door verschillende gewassen ruimtelijk en in de tijd te spreiden. Gedurende de eerste 3 tot 7 jaar is het schaduweffect van de bomen verwaarloosbaar (schaduw is niet enkel negatief, het zorgt...

Read more...

voordelen agroforestry

Socio-economisch Inkomensdiversificatie Veel agroforestrysystemen lenen zich ertoe om meerwaarde op het bedrijf te houden. Over het algemeen verwacht men dat hardhoutprijzen zullen stijgen, door een combinatie van een stijgende vraag naar hout en naar hout als biomassa als brandstof, en vezels, maar ook voor bodemverbetering een krimpend aanbod, omdat tropische bossen niet alleen krimpen, de illegale houtkap wordt er steeds beter gecontroleerd. Ook stijgt de vraag naar biomassa, niet alleen voor . Multidoelbomen kunnen verschillende producten voortbrengen: hout, vruchten, bloemen (al dan niet voor honingproductie), geneesmiddelen. Daarnaast lijken op termijn verschillende diensten die bomen aan de maatschappij leveren in aanmerking...

Read more...

Soorten agroforestry

Het World Agroforestry Centre (vroeger ICRAF) definieert agroforestry als volgt:Agroforestry is een verzamelnaam voor systemen van landgebruik waarbij houtige meerjarige gewassen bewust gebruikt worden op hetzelfde perceel als landbouwgewassen en/of -dieren, door ze ruimtelijk te combineren, na elkaar te laten volgen, ofwel beide. In agroforestrysystemen zijn er zowel ecologische als economische interacties tussen de bomen en andere delen van het systeem. Welk soort agroforestry? Al naargelang de combinatie die je maakt, kan je vier verschillende soorten agroforestry onderscheiden. Eigenlijk zijn er zoveel mogelijkheden als er individuele bedrijfsstrategieën zijn. Maar in de context van de Vlaamse landbouwsector lijken vooral de eerste twee groepen...

Read more...

Agro-ecologie: de laatste landbouwrevolutie?

Na 30 jaar Wervel konden we op een rijtje zetten wat in die tijd is gebeurd, maar dat doen we niet. We kijken verder achteruit. Heel ver zelfs. Van daaruit kijken we vooruit, een beetje toch. Wordt agro-ecologie de laatste landbouwrevolutie? Bestendiging van de akker Sinds de mens land heeft ontdaan van de spontane plantengroei, bos of weide of iets daartussen in, is hij er gedomesticeerde planten op gaan telen. Dat is waar landbouwkunde over gaat: de bestendiging van de akker (Latijn ager). Daarbij hebben mensen de vruchtbaarheid van de akker proberen te handhaven, maar hoe hebben ze dat gedaan? In...

Read more...

Permacultuur – transitie naar meer agro-ecologie

Agro-ecologie is aan een opmars bezig. Het kreeg een enorme boost naar aanleiding van het IAASTD-rapport van 2008. Daarin besloten meer dan 400 wetenschappers wereldwijd dat de toekomst bij agro-ecologische landbouw ligt. Vooral kleinschalige landbouwbedrijven spelen daarbij een cruciale rol. Agro-ecologie is de toepassing van ecologische wetten op het bestuderen, ontwerpen en beheren van duurzame landbouwecosystemen. Het verbetert het landbouwsysteem door natuurlijke processen na te bootsen. Zo creëer je gunstige biologische interacties en bodemomstandigheden. Olivier De Schutter, Speciaal Rapporteur van de VN voor het Recht op Voedsel, benadrukt dat agro-ecologie ook een sociale dimensie heeft. In maart 2011 benadrukte Jeroen Watté dat...

Read more...
Spring naar toolbar