Author: admin

Bericht

Boeren aan het woord: Nood aan een echte toekomst voor landbouw en voedsel

Een andere landbouw, hoe kan die er uit zien?  Wervel ging samen met Boerenforum in gesprek met verschillende boeren. Biologische en gangbare, akkerbouwers en rundveehouders. Alle boeren hebben hun eigen visie over een ander landbouwbeleid. Tochzijn het erover eens over één iets: zo kan het niet verder! Zet landbouwers in de kijker In 2020 wordt...

Bericht

Op appeljacht, ontdek samen met je (klein)kinderen het verhaal van fruit

Help, er zijn geen appels meer!? Het zou een bijzondere woensdagmiddag zijn, want Elena zou samen met haar papa een appelcake maken voor haar verjaardag. Maar in de winkel stoten Elena en haar papa op een groot probleem: er zijn geen appels te vinden. Wat nu?  In het voorleesavontuur ‘ Op appeljacht’ kan je samen...

Bericht

Rik Delhaeye

“Het is onverantwoord om geen aandacht te besteden aan de biodiversiteit” Op de heuvelflank van de Vidaigneberg in Westouter (Heuvelland) ligt de boerderij die Rik Delhaye sinds 1987 uitgebouwd heeft. Hij houdt zo’n 150 vleeskoeien van het West-Vlaamse rode rund op 50 hectare en ook nog in 30 hectare natuurgebied. Vee in rotatie Ik leg...

Bericht

Nadelen agro-forestry

Ecologisch Negatieve ecologische interacties Zoals bij de voordelen al aangehaald, is efficiëntie eigenlijk cruciaal in agroforestry. Toch wordt competitie voor zowel boven- als ondergrondse hulpbronnen vaak beschouwd als belangrijkste obstakel om bomen en gewassen te mengen. Deze nadelen kan je voor een deel beperken door juiste keuzes in het ontwerp van het systeem. Competitie voor...

Bericht

Veelbelovende tussenteelten

Een agroforestrysysteem bestaat per definitie uit minstens twee lagen. Dit om optimaal van het aanwezige licht, water en nutriënten gebruik te kunnen maken. In de tropen, waar zonneschijn meer overvloedig aanwezig is, zal men zonder probleem nog meer étages kunnen inbouwen. Maar bij ons in de gematigde streken zijn er grenzen: het beschikbare licht is...

Bericht

voordelen agroforestry

Socio-economisch Inkomensdiversificatie Veel agroforestrysystemen lenen zich ertoe om meerwaarde op het bedrijf te houden. Over het algemeen verwacht men dat hardhoutprijzen zullen stijgen, door een combinatie van een stijgende vraag naar hout en naar hout als biomassa als brandstof, en vezels, maar ook voor bodemverbetering een krimpend aanbod, omdat tropische bossen niet alleen krimpen, de...

Bericht

Soorten agroforestry

Het World Agroforestry Centre (vroeger ICRAF) definieert agroforestry als volgt:Agroforestry is een verzamelnaam voor systemen van landgebruik waarbij houtige meerjarige gewassen bewust gebruikt worden op hetzelfde perceel als landbouwgewassen en/of -dieren, door ze ruimtelijk te combineren, na elkaar te laten volgen, ofwel beide. In agroforestrysystemen zijn er zowel ecologische als economische interacties tussen de bomen en andere...

Bericht

Agro-ecologie: de laatste landbouwrevolutie?

Na 30 jaar Wervel konden we op een rijtje zetten wat in die tijd is gebeurd, maar dat doen we niet. We kijken verder achteruit. Heel ver zelfs. Van daaruit kijken we vooruit, een beetje toch. Wordt agro-ecologie de laatste landbouwrevolutie? Bestendiging van de akker Sinds de mens land heeft ontdaan van de spontane plantengroei,...

Bericht

Permacultuur – transitie naar meer agro-ecologie

Agro-ecologie is aan een opmars bezig. Het kreeg een enorme boost naar aanleiding van het IAASTD-rapport van 2008. Daarin besloten meer dan 400 wetenschappers wereldwijd dat de toekomst bij agro-ecologische landbouw ligt. Vooral kleinschalige landbouwbedrijven spelen daarbij een cruciale rol. Agro-ecologie is de toepassing van ecologische wetten op het bestuderen, ontwerpen en beheren van duurzame...

Spring naar toolbar