Boeren aan het woord: Nood aan een echte toekomst voor landbouw en voedsel

eerlijke prijs 2

Een andere landbouw, hoe kan die er uit zien? 

Wervel ging samen met Boerenforum in gesprek met verschillende boeren.

Biologische en gangbare, akkerbouwers en rundveehouders. Alle boeren hebben hun eigen visie over een ander landbouwbeleid. Tochzijn het erover eens over één iets: zo kan het niet verder!

Zet landbouwers in de kijker

In 2020 wordt het Europese Gemeenschappelijk landbouwbeleid vernieuwd. Een belangerijke verandering is dat de Lidstaten meer de vrijheid en de verantwoordelijkheid krijgen om eigen accenten te leggen.

Daarom wilt Wervel dat de toekomstige Vlaamse regering luistert naar de stem van de landbouwers.

De stem van de bier is niet enkel naar de boerenbond. Want de “enorme politieke macht die de boerenbond heeft via CD&V, gebruikt ze die vooral in functie van haar eigen belangen. Te weinig gebruikt ze haar tanden ter verdediging van de producenten” stelt varkenskweker Luc.

Pioniers in de landbouwsector zijn al bezig met de overgang naar een meer gëintegreerde voedselsysteem.

CSA, community supported agriculture, is in België in opmars. Via CSA-boerderijen worden consumenten en boeren dichter bij elkaar gebracht. Door een voorafbetaling krijg je als consument elke dag lekkere, verse producten en neem je tegelijk verantwoordelijkheid op. Je geeft de professionele landbouwer bestaanszekerheid en zorgt mee voor het voortbestaan van duurzame landbouw. De CSA-boer(in) betrekt zijn gemeenschap bij alle aspecten van het landbouwgebeuren (zaaien-oogsten-feesten). Zo komt iedereen terug dichter bij de natuur.

Het beleid moet deze voortrekkers ondersteunen. Maar het beleid moet ook de conventionele boeren aanmoedigen in de verandering naar een duurzaam en veerkrachtige landbouw. De strijd tegen de oneerlijke handelspraktijken en voor het bewerkstelligen van een goed inkomen voor boeren en boerinnen moet sterker.

Lees ook  Op appeljacht, ontdek samen met je (klein)kinderen het verhaal van fruit

Ja, ik wil boeren een stem geven

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Spring naar toolbar