Categorie: beweging

Bezoek aan Pomona
Bericht

Bezoek aan Pomona

Op zaterdag 19 oktober 2019 bezocht Wervel de Ongenaerthoeve in Verrebroek. De hoeve ligt op een boogscheut van de Antwerpse haven en de natuur compensatiegebieden. Pomona doet aan innovatieve landbouw door haar coöperatief model. Landbouwer en eters bepalen samen wat de boerderij produceert. de toepassing van agroforestry. Op de weides en de akkers zijn er...

Welzijnszorg
Bericht

Welzijnszorg

Wervel werkt voor de campagne Lunch Met LEF samen met Welzijnszorg.Samen ijveren we tegen armoede. Maaltijden op scholen en bij organisaties moeten niet alleen fair zijn voor de boeren en de verwerkers. Fair betekent ook dat het toegankelijk is voor alle mensen. Eten is een mensenrecht, een basisbehoefte. Iedereen moet gemakkelijk toegang te hebben tot...

Voedsel Anders
Bericht

Voedsel Anders

Sinds 2015 verenigen een heel aantal Vlaamse organisaties zich rond het thema duurzame landbouw en voeding. Ze doen dat onder de naam Voedsel Anders, naar analogie met de gelijknamige beweging in Nederland.  Al deze organisaties  zijn voorstander van een agro-ecologische landbouw en werken soms al jaren rond thema’s die kenmerkend zijn voor een agro-ecologisch voedselsysteem....

Bericht

Jeroen Watté

Jeroen, gepassioneerd door boter en brood, ijvert voor een agro-ecoligsche landbouw. Hij kijkt vooral naar commonspraktijken om de veranderingen in de voedselvoorziening waar te maken.

Netwerk Bewust verbruiken
Bericht

Netwerk Bewust verbruiken

Netwerk Bewust Verbruiken inspireert en activeert mensen tot een eenvoudige en duurzame levensstijl. Die stelt de waarde van bezit en de nood aan nieuwe aankopen in vraag. Haar activiteiten stimuleren het hergebruik, herstel en delen van spullen. Wervel gelooft erin dat ook in de voedselsfeer minder&beter het juiste credo is.

Bericht

Roterend begrazen: koe en gras voor een beter klimaat

Gras en klimaat, nog niet iedereen legt de link. Nochtans zit in deze link heel wat voer voor verbetering. Of: beter voer tout court. Vandaag bestaat ⅔ van het landbouwareaal in Vlaanderen uit grasland Helaas gaan we vandaag door de band genomen niet zorgzaam genoeg met ons grasland om. De maatschappelijke aandacht voor gras en...

Bericht

Samuël

[FOTO]       Waarom werk ik bij Wervel   Wat is mijn ambitie?   Wat vind ik fijn aan Wervel?   Wat is m'n favoriete groente?

Spring naar toolbar