Ontdek Wervel

Wervel is de beweging voor een gezonde landbouw.

We ijveren voor een eerlijke en duurzame voedselvoorziening. Want eten brengt mensen samen, met elkaar en de natuur. Eten is meer dan een koopwaar, het is wie we zijn. Het geeft ons energie en bouwstenen om te leven.

We zijn de enige diersoort die kookt, een van de weinige die aan landbouw doet. Samen met jou willen we ons eten in eigen handen nemen: in mensenhanden, in boerenhanden.
Wervel zoekt pioniers in de voedselvoorziening en verbindt ze met elkaar en geeft ze een stem. Wervel zet praktijken op om eters en telers met elkaar te verbinden. We bekijken ook waar het schoentje knelt en kijken of we het spreekwoordelijke schoentje moeten aanpassen dan wel een nieuwe schoen moeten ontwerpen.

Recht op gezonde voeding hangt samen met een gezonde bodem en een warme, inclusieve samenleving.

Wervel brengt mensen hiervoor samen, breidt zijn netwerken uit en creëert maatschappelijk draagvlak. Wervel baseert zich op inzichten van pioniers, legt verbanden, doet aan lobbywerk rond concrete dossiers en biedt haalbare antwoorden op “en wat kan ik daar aan doen?”

Lees ons beleidsplan

Spring naar toolbar